welkom bij het MELDPUNT WEGPIRAAT


Als u toch nog wat plezier wilt beleven aan uw ergernis aan wegpiraten vertel ons dan welke misstanden en ergernissen u recent heeft meegemaakt. Bij voldoende deelname komen na verloop van tijd vanzelf de grootste klojoos bovendrijven. Namen noemen we niet, wel kentekens.
Een en ander is nog volop in ontwikkeling, dus voorlopig kan het wat amateuristisch overkomen en vragen we uw geduld daarvoor. Na verloop van tijd zal de verwerking verdergaand geotomatiseerd worden en is de verwachting dat een en ander soepel gaat verlopen.
Vooralsnog kunt u hier de volgende acties ondernemen:

zegt het VOORT! zegt HET VOORT!! ZEGT HET VOORT!!! ZEGT HET voort!! ZEGT het voort!