Maarssen, 1 juni 1997

Artsen zonder Grenzen

Toen ik me recent verslikte in een vlaaipunt, viel mijn oog op de Limburger en rolde naar een artikel waarin werd gemeld dat de koepelvereniging ‘Heemkunde zonder Grenzen’ door de producent van goede daden ‘Artsen dito’ werd gesommeerd haar naam te wijzigen.

Kennelijk heeft men bij AzG het laatste restje idealisme overboord gekieperd en op zeker veldje bij Beverwijk wat extra bemanning geronseld voor de strijd om de gulle gaven. Een blikje marketiers voor het fondswerven en een bosje advocaten voor het blaaskaken. Men is inmiddels druk met het afvuren van oekazes in de richting van een ieder die het waagt zich van het achtervoegsel ‘zonder Grenzen’ te bedienen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er nog eerzame artsen zijn die zich durven associëren met een dergelijk ordinair opgetuigde platbodem. AzG zal dus inmiddels wel staan voor ‘Advocaten zonder Grenzen’ (tautonasme?) die zich voor elke prijs in de kijker proberen te blaten onder het motto ‘na het goede doel het grote geld’ Je vraagt je af met welk recht men zich nog eigenlijk advocaat noemt, dat is toch immers een voetbal-trainer. Kan daar niet wat aan gedaan worden?

Maarssen - Max Schulte

PS Ter voorkoming van toekomstig juridisch gesteggel laat ik bij deze reeds weten de woorden ‘tautonasme’ en ‘pleologie’, alsmede alle overige anagrammale varianten tot mijn geestelijk eigendom te verklaren. Is er wellicht een voetbaltrainer die mijn belangen in deze wil verdedigen?