Enschede, 11 september 2000

Ge8e Canalminkukel,

Stel u huurt een huis met 60 kamers. Zeg maar gerust een kasteel. De huisbaas verhuurt gemeubileerd en dat betekent dat u er zo'n 60 meubelen bijhuurt. Veel te veel en te groot voor een klein gezin als het uwe, maar kleiner was niet voorhanden. U heeft geen personeel, maar zo nu en dan verleent u onderdak aan een logeetje. Al met al gebruikt uw familie hooguit 10 van de 60 kamers..

Op zekere dag kondigt de huisbaas zijn komst aan. Hij wil nog spullen kwijt in de door u niet gebruikte kamers. U vindt het goed, hoewel er niets over in het huurcontract staat. Helaas kunt u zelf niet aanwezig zijn op de dag dat de huisbaas langskomt. Want als u des avonds vermoeid huiswaarts keert, merkt u tot uw ontsteltenis op, dat de knurft niet alleen wat heeft gerommeld op de lege kamers, maar het gehele meubilair heeft herverdeeld over het hele pand. Op de plaats waar voorheen de door u gebruikte meubels stonden staan nu veelal zwarte dozen of andere meubels. En omdat u geen personeel heeft, moet u zelf uw huis weer helemaal opnieuw inrichten. Eerst op zoek naar de meubels en ze dan één voor één terugzetten in de door u gebruikte kamers, nadat u daar eerst de zwarte dozen uit had verwijderd en een plaatsgegeven in een kamer waar daar nog ruimte voor was. Na een dag inspannend sjorren en sjouwen bent u erin geslaagd om 2 kamers weer bewoonbaar te maken.

De portee al een beetje begrepen? Zoniet dan wil ik het nog even kort & bondig anders formuleren: Blijf met jullie kladden van mijn zender-indeling af. Ik had alles keurig ingedeeld gelaten zoals bij aanschaf als default was ingesteld en daar was ik tevreden mee. Nadat u via de schotel bent binnen geweest, was het een onbeschrijfelijke janboel. Het heeft me zeker 8 werkuren gekost om alles weer aan een beetje fatsoenlijk in te delen. Dwz de eerste 12 nummers. De rest beschouw ik als verloren. Ik heb geen zin hier nog meer tijd aan te spenderen, want wie garandeert me dat u de volgende week niet weer de rotzooi gaat versteren. Waar haalt u eigenlijk het lef vandaan? Bij aanschaf is mij niet medegedeeld dat u op door u verzonnen tijdstippen bij mij de tent op stelten komt zetten. Als ik dat vooraf geweten had, was ik er ook niet aan begonnen.

Feit is in elk geval dat ik nu circa 8 vervelende uren van mijn leven kwijt ben aan het opnieuw instellen van mijn schotelontvanger. Je vraagt je af hoe het hier precies zit met mijn & dijn. Deze uren beschouw ik als overwerkuren en daarvoor hanteer ik een tarief van 250 gulden per uur, inclusief BTW. Gelieve dit bedrag over te maken op mijn girorekening 2410010 tnv ondergetekende.

Ir. M.W.Schulte