betreft: uw onbekenmerkt standaardschrijven

Enschede, 31 januari 1999

Heer Copppens,

Kort na het betrekken van onze nieuwe behuizing ontvingen wij van u een schrijven waarin u ons van harte welkom heet. Uw fraaie startzin heeft ons diep geroerd. Dan vervolgt u met: 'Wij hebben het zenderpakket zoveel mogelijk weten af te stemmen aan uw behoefte'.

Deze zin trof ons zo mogelijk nog dieper. Wij hadden tot op heden gemeend dat het riool er was om zich met onze behoefte bezig te houden, maar nu schijnt u daar aan de Sl8huisweg complete zenderpakketten op af te stemmen. Welk een affreus vermaak heer Coppppens. Doet u ons een plezier en laat onze behoefte voor wat deze is en besteed uw tijd liever aan de verbetering van het zenderaanbod van uw nering. Wij hebben tot ons afgrijzen moeten bemerken dat er in deze afgelegen regio allerhande onnutte zenders op uw kabel een plaats hebben gevonden, maar dat daar geen enkele spaans-talige bij is.

Wij zien er dan ook geen heil in om in uw crediteurenkaartenbak terecht te komen en hebben u desbetreffend reeds maanden geleden bericht. Niettemin heeft u het nodig gevonden ons een laatste - naar wij hopen - herinnering toe te voegen waarin u dreigt ons per 15 Februari af te sluiten. Wij hebben evenwel nooit en te nimmer een signaal uit de aan uw firma toegemeten gaten in onze muren afgetapt en u begrijpt dat wij dan ook niet van zins zijn een sou aan uw toko af te dragen.

Tot slot delen wij mede dat wij hopen niet eerder van heer Copppppens te vernemen dan wanneer hij heeft aan te kondigen er in geslaagd te zijn minimaal één spaans-talige zender in zijn aanbod op te nemen.

met onbedaarlijke groet: E.M.C.J. Wajjjjon & M.W. Schullllllte