L.S.

Tot ons leedwezen hebben wij van de VERENIGING TOT BEHOUD VAN DE GRIOT de laatste jaren het verdwijnen van deze bedreigde dropsoort moeten constateren. Het vergaat haar, evenals de JUJUBE, bijzonder slecht. De laatse maanden zijn wij er niet in geslaagd nog maar één winkel te vinden, alwaar de onvervalste originele GRIOT of JUJUBE te verkrijgen viel.

Men probeert de hoopvol-gestemde klant af te schepen met een stukje eetbaar plastic, waarin de ARABISCHE GOM is vervangen door een KLEEF-POLYMEER o.i.d., waarvan de tong zich krult en de tanden zich in het tandvlees terugtrekken. Een zeer onverkwikkelijke situatie. Het wordt tijd voor een DROP-TRIBUNAAL om de dames en heren fabrikanten eens publiekelijk te kakken te zetten.

Gaarne zagen wij dan ook dat u eens aandacht ging besteden aan de teloorgang van het eens zo populaire snoepgoed.

Namens de VERENIGING TOT INSTANDHOUDING VAN ZELDZAME DROP-SOORTEN:

WIJ REKENEN OP U !!!

M.Schulte