Maarssen, 14 oktober 1990

DIOGENES

Volgens uw recensente schiet Diogenes analytisch tekort. Kennelijk hoopt zij bij de aanblik van een dergelijk programma tevens een klets-verhaal te vernemen waarmee men aan de borrel-tafel goede sier kan maken. De dominee heeft een weinig afgedaan dezer dagen, maar de behoefte aan loze praat blijft blijkbaar eeuwen ten dage bestaan.

Diogenes is mede veruit de beste buitenland rubriek omdat het de kijker de ruimte laat geen mening te hebben. Er wordt hem niet verteld wat te denken van de voorgeschotelde beelden. Wie behoefte heeft aan een simpele goed/slecht-typering kijke naar de rubrieken van de overige omroepen. Deze kunnen het maar niet nalaten om bij situaties waarover niet of nauwelijks iets zinnigs mede te delen valt een piskijker van het type Clavan in te roepen.

De analyze, die uw recensente wenst, is de hedendaagse vorm van het orakel van Delphi. Duurbetaald vaag gezever, waarmee iedereen alle kanten uitkan. Analysten a la Clavan, zijn de hogepriesters van onze tijd. Er is mij van geen enkele Oost-Europa-deskundige ter ore gekomen, dat deze na hulle collectieve falen, bij het voorspellen van de gebeurtenissen in dat werelddeel, er het bijltje bij heeft neergeegooid. Niettemin worden ze nog volop ingezet door de meeste omroepen om er hun teveel aan zendtijd mee te vullen.

Vraag honderd voorspelleboeren naar hun visie en er krijgt er een iets meer gelijk dan de anderen. Vraag de gelukkige nog 99 maal naar zijn oordeel en hij blijkt in 1% van de gevallen gelijk gehad te hebben. In de meteorologie is men er zich inmiddels van bewust dat het weer niet te voorspellen is. Helaas vindt het grootste deel van het publiek dit geen afdoende excuus.

Diogenes is de enige buitenland-rubriek die de kijker volwassen behandeld door hem geen voorgekookte praatjes voor te zetten. Voor degenen die niet gewend zijn om zonder begeleiding informatie tot zich te nemen, is er aanbod te over bij de resterende omroepen.

M.Schulte

Maarssen

Mocht uw rubriek nog steeds van mening zijn dat ingezonden brieven van gestudeerde koekebakkers interessanter zijn dan die van het rapaille, dan gelieve de volgende ondertekening te hanteren,

Ds.Ir.M.W.Schulte, BTW

Maarssen