TALEN IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Het is mij onduidelijk waarom er binnen de Europese Gemeenschap geen enkel intitatief wordt ondernomen om te komen tot een (vooreerst ambtelijke) meta-taal. Hiermee zou het probleem van de vele vertalingen aanzienlijk kunnen worden gereduceerd terwijl tezelfdertijd iedere taal zijn officiële status kan blijven behouden.

In een netwerk met 9 talen zijn er per taal 8 andere waarin vertaald moet worden en dat levert voor iedere scheet 36 vertalingen op. In een ster-topologie met een meta-taal zouden dat er slechts 9 zijn. Er valt er ook aan een combinatie te denken, door 2 of 3 talen als een soort hoofdtaal aan te merken en de rest via een meta-taal te koppelen. Uiteraard vallen er ontelbare vele bezwaren te bedenken tegen deze constructie, maar mijn verbazing geldt het feit dat deze voor de hand liggende suggestie überhaupt niet wordt onderzocht.

MAX SCHULTE