betreft: dank & hoop

Enschede, 12 juni 1999

Beste, Lieve, Leuke, Zeerweledelgeboren, Enz: Buurtgenoten

Bedankt voor de vele leuke reacties, attenties, bezoekjes en wat dies meer zij, die wij hebben mogen ontvangen als antwoord op onze gezinsuitbreiding. Jelui zult ons deze zomer wel tegenkomen met onze ongeëvenaarde trots. Om ook graag onze vrienden van elders (volgens het Twents volkslied: de klootzakken uit het Westen) in de gelegenheid te stellen gepast te reageren op Sophie hebben wij ons genoodzaakt gezien een fuifje te organiseren op 26 juni a.s. van 15.00 - 19.00 uren. Dit zal vermoedelijk tot enige verkeers- en parkeer-overlast kunnen leiden op die datum in de aanpalende gebieden. Wij bieden u hiervoor reeds bij voorbaat onze excuses aan. Mocht iemand uw doorgang belemmeren, aarzelt u dan niet de betreffende klootzak neer te schieten (klootschieten) of kom uw ongenoegen bij ons melden zodat we de onverlaat zelf ter plekke kunnen molesteren. Uit voorzorg hebben wij reeds alle invitéés gemeld dat u allen actief lid bent van het klootschuttersgilde.

Als een en ander weer achter de rug is, komt u maar weer eens buurten, opdat we eventuele ontstane fricties in goede orde kunnen wegzuipen.

mvg: Elly Wajon & Max Schulte

Excuses voor de onwelvoeglijke taal in deze aanzegging. De schrijver is lijder aan een schriftelijke vorm van het syndroom van Gilles de la Tourette.