Geld weggooien

Recentelijk stond er in deze krant een personeels-advertentie waarin werd gezocht naar een gepromoveerd historicus, die de geschiedenis van het medisch onderwijs in Amsterdam mocht gaan beschrijven. Hiervoor werd een beloning van maximaal circa 8000 gulden gedurende maximaal 48 maanden in het vooruitzicht gesteld. Men mag voor dit project dus minstens een half miljoen gulden uit de rijk gevulde geldpotten van het ministerie van onderwijs graaien.

Hoevelen zouden er geïnteresseerd zijn in een dergelijk specialistisch onderwerp ? Zij die nu nog bezig zijn met dat onderwijs en die hopen op een prominente plaats in het komende standaardwerk. Dan nog een handvol oud-docenten en verder de heren Niemand en Nada. Dat geintje kost de belasting-betaler dus wel een half miljoen !!! Een discutabele uitgave in een tijd van draconische bezuinigingen op hetzelfde ministerie.

Gaat het erom een werkloos historicus van de straat te houden ? Neem er dan 2 voor hetzelfde geld. Is dat geen doel dan zou uit een minimum aantal voorintekeningen moeten blijken dat er voldoende betaalde belangstelling is te vinden om zulk een project op de rails te zetten. Lukt ook dit niet dan kan men er altijd nog een niet-gepromoveerde op zetten in ruil voor een dr-titel. IJdeltuiten zijn er immers genoeg en het resultaat interesseert toch niemand.

M.Schulte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

If you did not receive all pages correctly, please call (031)-03465-64535