Betreft: Girotel Zakelijk

Enschede, 1 juni 2000

Problemen bij het installeren van Girotel Zakelijk voor Windows v3.2

1/ Bij het openen van de verpakking ga je op zoek naar het trefwoord ISDN omdat je het pakket op een computer met ISDN wilt installeren. Er blijkt geen register of index te zijn, zodat niet snel ergens op gezocht kan worden. Ook in de inhoudsopgave komt het woord ISDN niet voor, terwijl dit toch een veel gepropageerd KPNTelecom-product is. Die wil ons allemaal zo snel mogelijk op ISDN hebben. Zelfs als het ongelooflijke feit zich voordoet dat het anno mei 2000 nog steeds niet mogelijk is om Girotel via ISDN aan te sturen, zou dit expliciet en met grote letters in de handleiding vermeld moeten worden om onnodig zoeken te besparen en om gebruikers duidelijk te maken dat aanschaf van ISDN voor Girotelgebruikers geen meerwaarde bezit.

2/ Aan het einde van de installatie-procedure wordt gevraagd of men gegevens mbt Teletax en ZTM wil converteren. Wat is dit? Wat zijn dat voor kreten? Wederom niets van terug te vinden in de summiere handleidingen; er is immers geen register. Je moet gebruikers niet confronteren met vragen die ze niet kunnen begrijpen. Voor de veiligheid kies je dat je beide gegevens wilt converteren. Dan word er om een wachtwoord gevraagd. Omdat je niet weet waarover het gaat, cancel je de operatie en rest de mogelijkheid tot geen conversie.

3/ De oude Girotel-icoon op het bureaublad blijkt niet meer te werken.

4/ Na het eerste opstarten blijkt dat er nog helemaal geen gegevens bekend zijn, hoewel deze versie over de oudere versie 1.0 is geïnstalleerd. Er worden weer nummers gevraagd waarvan je eerst niet weet waar je ze vandaan moet halen. Wat is dit weer voor idioot gedoe.

5/ In het scherm met abbonnementsgegevens zitten diverse dingen fout:

a/ het veld telefoonnummer accepteert geen streepje

b/ het veld pad kent geen bladermogelijkheid

6/ Nu blijk je alle oude gegevens kwijt te zijn !!! Dan pas pak je het vodje met de Installatie-procedure en leest daarin iets over Teletax en ZTM. Kreten die je in 8 jaar gebruik NOOIT bent tegengekomen en die nu blijken samen te hangen met de conversie van oude gegevens. Alsof de vragen voor het theorieexamen rijvaardigheid ineens in het sjinees gesteld worden. Je probeert de hele procedure opnieuw in de hoop deze vraag nogmaals tegen te kunnen komen om zo de conversie als nog af te dwingen. Maar de conversie-vraag komt niet meer terug. Dan maar alles De-ïnstalleren en helemaal opnieuw beginnen, hopend dat je oude gegevens niet worden gewist.

7/ Ook bij een geheel nieuwe installatie komt de conversie-vraag niet meer terug, hoewel er nog steeds Girotel-bestanden op mijn computer staan.

8/ Dan maar proberen de hele zaak te actualiseren. Verbinding met de Postbank wil niet meer lukken: Identificatie Ontoereikend. Wat wordt daar nu weer mee bedoeld? Welke naam, nummer of code is onjuist ingevuld.

9/ Dan maar bellen. Het 020-nummer dat in de Informatie wordt vermeld, blijkt niet meer in gebruik; er wordt een ander nummer genoemd. Daar antwoord een bandje dat alle Postbank-medewerkers aan het dauwtrappen zijn. Het is immers hemelvaart. Maar waarom sturen ze je dan zo'n pakket de dag voor hemelvaart op. Je kunt als ervaren gebruiker niet verwachten dat het installeren zoveel problemen op zal leveren, dus je gaat er op je schaarse vrije dag maar eens mee aan de slag.

10/ Ik had Girotel ook nog geïnstallerd staan op een andere computer. Dit was dezelfde versie v1.0, maar al tijden niet gebruikt. Het programma meld nu dat de scheidingstekens voor decimaal-tekens en duizendtallen moeten verschillen en dat het programma zal worden afgebroken.

11/ Waar vind je dat nu weer terug. Zoeken in de Windows-help op termen als 'scheidingstekens' en 'decimaal', levert niets op hetgeen niet verwonderlijk is aangezien ik nog nooit iets heb kunnen vinden in de Windows-help. Uiteindelijk vind je iets in de 'landinstellingen'. Daar blijkt onder het kopje 'valuta' een decimaalsymbool en een cijfergroeperingssymbool verborgen te zitten. Zouden ze dat bedoelen ?

12/ Uiteindelijk herinner ik me ooit eens (een jaar of 8 geleden) een papiertje te hebben gehad met wat cijfers. Ik ga er naar op zoek en weet het zowaar te vinden. Als ik een van deze nummers gebruik als toegangscode lukt het om verbinding te krijgen. Ik kan nu tenminste mijn saldi weer zien en een klein stukje mutatie-historie. Maar mutaties ouder dan 1 mei 2000 zijn weg. Hoe krijg ik die weer terug? Ik gebruikte ze nogal eens, ondermeer voor jaaroverzichten. Zo wil ik tenminste weer de beschikking hebben over alle mutaties vanaf 1998. Ook mijn relatie-bestand is leeg, maar dit vind ik minder erg.

Ruim anderhalf uur na aanvang van dit installatie-drama ben ik weer in staat mijn financiële zaken middels Girotel te behartigen. Daarbij is veel informatie verloren gegaan. Na jaren ervaring met dit pakket zou je van de Postbank verwachten dat ze iets geleerd hadden. Uit de missers die een ervaren gebruiker als ik dan nog maakt, blijkt dat dit niet het geval is. Waarom betaal ik hier eigenlijk 6.50 per maand voor?

U zult willen antwoorden dat ik eerst de Installatie-handleiding had moeten doorlezen. Bedenk dat dat dit niet meer van deze tijd is. Nieuwe versies worden over het algemeen via Internet binnengehaald (niet zo Girotel) en kunnen over het algemeen zonder papieren instructies worden geïnstalleerd. Als er al extra toelichting nodig is, dient die getoond te worden op het moment dat ze vereist is. Dus in hetzelfde dialoog-scherm als waarin gevraagd wordt naar Teletax/ZTM-conversie. Zo heb ik de afgelopen jaren tientallen pakketten succesvol geïnstalleerd zonder papieren instructies.

De voornaamste reden dat ik de hele installatie-procedure ben ingegaan was de wens om Girotel per ISDN-aansluiting te kunnen activeren. De oude computer waarmee ik Girotel placht te bedienen, begint instortingsverschijnselen te vertonen. Op de kamer hiernaast staat evenwel een mooie nieuwe computer met ISDN-aansluiting zodat het me zinvol leek daar naartoe te verhuizen voor alle telecommuncatie. En nu blijkt dat Girotel zich hiertoe niet leent. Ik vind dat zodanig ongelooflijk dat ik er geen woorden voor kan vinden. Alsof je oto's verkoopt die alleen op zandwegen vooruit kunnen en nog niet geschikt zijn voor de snelweg. Zou er geen mogelijkheid bestaan om de Postbank te verplichten dit pakket geschikt te maken voor ISDN ?

Ik noem Girotel zonder schroom een slecht pakket omdat ik het zeer onhandig en onlogisch in het gebruikt vind. De oude Dos-versie was nog stukken beter dan deze in elkaar geflanste Windows-flutversie. Zo zat er in versie 1.0 een ernstige bug, die door de giromail-antwoordrobot niet als zodanig werd erkend. Een van de wonderlijke fenomenen in de software-wereld is dat producenten er in lijken te slagen al hun falen af te wentelen op hun gebruikers door hen van domheid en ondeskundigheid te beschuldigen. En veel van die gebruikers slikken dat, hetgeen ik een onbegrijpelijk en zorgwekkend psychologisch trekje vind.

De andere reden dat ik deze martelgang ben ingegaan was uiteraard de hoop dat er verbeteringen in waren toegepast. Een eerste blik doet vermoeden dat dit minimaal is. Ik heb dan ook maar eens de proef op de som genomen en de ergerlijke BUG gereproduceerd. Deze was dus niet gerepareerd.en nu ben ik zo vriendelijk er nog maar eens melding van te maken. De volgende stappen uitvoeren:

- nieuwe omschrijving

- voer een bedrag in

- voer een omschrijving in

- je bedenkt dat het gaat om een begunstigde, die in je relatie-bestand zit

- je kiest de betreffende begunstigde uit het relatie-bestand

- nu worden de ingevulde velden overschreven met historische waarden uit het relatie-bestand.

Dit is een BUG en geen 'undocumented feature'. Het mag niet voorkomen dat reeds ingevulde velden zonder toestemming van de gebruiker worden overschreven. Zeker als de verschillen minimaal zijn kunnen de gevolgen heel vervelend zijn, zoals mij reeds diverse malen is overkomen. Als je drukt op de knop met 'Relatie' verwacht je niet een historische overschijving te herhalen maar alleen het rekeningnummer van de begunstigde te krijgen. Zonodig kun je in de selectielijst dmv vinkjes nog aangeven of alleen het rekeningnummer moet worden geselecteerd of ook het bedrag en/of de omschrijving. Of anders een extra dialoog-venster met de vraag of men ook bedrag en omschrijving wil overnemen. In voorkomende gevallen zal ik de Postbank volledig verantwoordelijk stellen voor de financiële gevolgen van deze programma-fout.

Er valt nog veel meer aan te merken op Girotel, maar ik heb ook nog wel wat anders te doen. Niettemin ben ik hiermee al weer heel wat tijd kwijt en u zult van weinig mensen zulke gedetailleerde informatie ontvangen waarmee uw ontwikkelteam direct aan de slag kan. Daarom stel ik voor dat u mij de tijd vergoed die ik hieraan besteed. Mijn consultancy-tarief op Hemelvaart is Hfl 250 en aangezien ik al met al ruim 2 uur kwijt ben voor deze fout-rapportage, stel ik voor dat u Hfl 500 overmaakt op mijn rekening 3414442 tnv Pharos Software. Ik zal u desgewenst een desbetreffende factuur doen toekomen. Wellicht kunt u in overweging nemen het testen van uw toepassingen door derden als ondergetekende te laten verrichten. In dat geval nodig ik u uit contact met mij op te nemen.

Tot slot wil ik graag nog van u weten waarom u nieuwe versies van Girotel niet via het Internet ter beschikking stelt. Dit zal de kwaliteits-verbetering van het product aanzienlijk kunnen bespoedigen en u bovendien veel distributiekosten besparen.

Wellicht overbodig te vermelden dat ondergetekende ruime ervaring heeft in het ontwerepen, bouwen en testen van software.

In afwachting van uw reaxie:

Ir. Max Schulte