Enschede, 13 januari 2000

Ge8e Burgervader,

In het laatste jaar van het vorige millenium is het ons tot onze grote ergernis verscheidene malen overkomen dat we bij het wielrijden of kinderwagenwandelen door de hondenpoep zijn gebaggerd. Bij het ontwijken van de ene drol lijkt het onvermijdelijk dat je een andere midscheeps ramt met als gevolg dat je bij thuiskomst een onfrisse wasbeurt te wachten staat. Hoewel we dachten dat onze vorige woonplaats op het gebied van hondenpoep wel alles sloeg, vrees ik dat Enschede met nog meer recht kan worden voorgedragen voor de eretitel 'Shitcity of the World' (www.shitcity.com). Waarom worden hondenbezitters in dit stinkdorp niet verplicht gesteld hun rotzooi zelf op te ruimen, zoals dat ook in beschaafde landen het geval is. Alleen de allochtonen in dit land weten hoe ze zich in dit opzicht correct dienen te gedragen. Van hen heb ik dan ook geen overlast te duchten. Dat kunt u vrijwel geheel op het conto van mijn treurige landgenoten schrijven.

Niettemin int men ook in deze gemeente hondenbelasting. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om de straten schoon te houden. Kortom, er is een schoonhoud-plicht en een bom duiten. Toch doet de gemeente niets aan dit probleem. Er staan nergens borden met een kakverbod. Er schijnt geen verplichting te zijn voor hondeneigenaren om vers gebakken bolussen zelf middels schepje en zakje af te voeren. De gemeente schiet schromelijk te kort. Om die reden zullen wij in het vervolg kosten en moeite onzerzijds om wielen en schoenen weer drek-vrij te maken aan u door berekenen. Het is uiteraard niet de bedoeling om de gemeente het vel over de neus te halen, dus zullen we het tarief op een redelijk bedrag van 10 gulden per wiel of schoen stellen, waarbij we voornemens zijn om van iedere actie een foto te maken als bewijsmateriaal, opdat u kunt zien dat we u niet in de maling nemen. Ik neem daarbij aan dat u er geen prijs op stelt dat we ook nog monsters van de derrie bewaren als bewijslast. Het zou tenslotte kunnen lijken dat er pindakaas of Zaanse mosterd met pitjes wordt verwijderd. Mocht u dit toch graag als toegevoegd bewijs ontvangen, dan moet u dat even laten weten, zodat we ons kunnen instellen op het verzamelen van genoemde viezigheid. Wellicht kunt u er nog een fraaie tenstoonstelling aan wijden onder het motto 'Fleur en Geur Enschede Eens Op'. Voor deze extra moeite zullen we helaas wel extra kosten in rekening moeten brengen. Dat spreekt. Aangezien het kostenverhogend zou werken om iedere faecaliën-verwijdering afzonderlijk te declareren, zullen we ons beperken tot één gespecificeerde factuur per jaar, die u dus begin 2001 tegemoet kunt zien.

Bij het beantwoorden van dit schrijven zou ik u willen verzoeken mij te willen verschonen van onbenullige ambtelijke uitvluchten en nietszeggende schrijfsels. Zo hoort men wel eens dat de hondenbelasting niet ten goede komt aan het hondenstrontbeleid. Dat getuigt enerzijds van een maffioze immoraliteit en is anderszijds geen enkel argument. Het is immers de plicht van de gemeente om er alles aan te doen om haar straten schoon te houden. Hoe zij dit doet zal me een worst wezen. Als ik de indruk had gehad dat men van gemeentewege zijn uiterste best deed de strontoverlast in de klauwen te krijgen, zou ik er niet over piekeren de goedbedoelde pogingen met persoonlijke ergernissen te frustreren. Maar helaas doet men totaal niets en laat men het schoonmaken aan de individuele burger over. Die daarop dus het volste recht heeft zijn werkzaamheden aan u door te berekenen.

Met vriendelijke en reukloze groet,

M.Schulte & E.Wajon

Naschrift dd.30 januari

Aan een strontvrij nieuw millenium is op heden een smerig einde gekomen. Vermoedelijk gistermiddag tijdens een shopping tour aan de Haaksbergerstraat is voornoemde smurrie me aan komen kleven (rechterschoen). Daar kwam ik vandaag pas achter toen ik op zoek naar het culturele zondagmiddagleven in de katoenstad mijn schoenen had aangetrokken en nog even terug naar binnen moest. Het spul zit nu ondermeer op en in het nieuwe tapijt waarover onze 9 maanden oude dochter placht te kruipen. Dat gaat meer vergen dan een simpele schoonmaakbeurt. Ook de werkzaamheden van professionele schoonmaakbedrijven en eventuele vervolgschade zal ik bij de gemeente claimen. We hebben de eerste foto gemaakt. Ik hoop dat ik aan een rolletje genoeg heb voor dit jaar.