betreft: uw pummelpersoneel

Enschede, 11 september 2000

L.S.

Hedenochtend omstreeks 11.00 reed vrachtwagen BH-RG-76 van de firma Hoogenberg te Oosterwolde achterwaarts het doodlopende straatje in, waaraan ik woon. Daarbij ging een tak van mijn prijswinnende Robinia pseudoacacia verloren en daar baal ik van.

Ik ben bij uw sjofeur gaan informeren of hij veel had uit te laden. Dat bleek slechts één gevalletje te zijn dat allenig stond te wezen op een pallet. Voor het uitladen en het vervoer ervan gebruikte de jongeman allerhande electropneumatische hulpmiddelen waardoor hij en zijn maat zelf nauwelijks lichamelijke arbeid behoefden te verrichten. Ik vroeg hem daarop waarom hij zoveel moeite deed om die zware wagen achterwaarts ons smalle straatje in te rijden en deze niet aan de weg liet staan. Hij had zo het beschadigen van het belendend groen kunnen voorkomen.

Maar wat geeft een cabineaap om groen? Niet zo veel dat hij er 20 meter extra per benenwagen voor over heeft. De pummel antwoordde gevat dat hij liever lui dan moe was. Dat zie je in dierentuinen ook wel eens. Hoe langer de beesten op hun vette reet zitten, des te meer moeite lijkt het ze te kosten om in de benen te klimmen.

Ik vind dit weer typisch Nederlands apengedrag. Men kijkt hier alleen maar naar het eigen gemak en interesseert zich niet voor overlast en schade die men anderen toebrengt. Soms nemen die anderen daar zoveel aanstoot aan dat er ruzies ontstaan. Vroeger deed ik dat zelf ook. Maar sinds mijn detentie wegens doodslag op zulk een hork, heb ik mij verdiept in de oosterse filosofie van de Lapsang Souchong en kan ik mijzelve beter in de hand houden. Deze aan de Dar Jee Ling verwante techniek stelt de beoefenaar in staat zijn agressie via de hersenen te sublimeren in een vriendelijk doch dringend aanschrijven in de plaats toevlucht te moeten nemen tot de flitsende ledematen die mij vroeger zoveel roem en anderen verdriet hebben bezorgd. Ik wil u daarom vriendelijk doch dringend verzoeken uw personeel wat beter op te voeden zodat ik van dit soort gedrag verschoond kan blijven.

Met ingetogen ergernis,

M.W.Schulte - 7e dan in Lapsang Souchong