Enschede, 11 maart 2000

Heer van Campfort,

Hedenochtend ontving ik van u een onjuist geadresseerd bemoedigend schrijven dd.8 maart jl, waarin u mij oproept binnen 48 uur een zekere somma te voldoen, mbt mijn vermeende schuld aan de KPN. Zoniet dan gaat u mij dagvaarden voor de kantonrechter te Enschede, waartoe u de voorbereidingen reeds in de gang heeft gezet.

Aangezien we inmiddels zaterdagochtend 11 maart schrijven, neem ik aan dat uw eierwekker is afgegaan en zal dit betekenen dat we elkaar voor de rechter gaan ontmoeten. Bij voorgaande gelegenheden bent u nog nooit nagekomen wat u in uw op aanmatigende toon gestelde schrijfsels aankondigde. Zo had ik uit uw vorige blafbrief de indruk gedestilleerd dat ik zou worden vereerd met een bezoek van één van uw gewaardeerde medewerkers en had daartoe reeds voorbereidingen getroffen in de vorm van koffie met gebak, onder het genot waarvan ik uw medewerker eens geduldig zou kunnen uitleggen dat de hele affaire op een omissie van de KPN is terug te voeren. Dat had ik u al eerder medegedeeld, inclusief de naam van de te benaderen contactpersoon, maar u heeft wederom verzuimt daar andere actie op te ondernemen dan het versturen van een vervolg-blafbrief. De hele affaire hangt mij inmiddels behoorlijk de keel uit, maar ik zal u niettemin in de gelegenheid stellen verdere escalatie te voorkomen.

slechts door betaling van Hfl.1175 binnen 48 uur kunt u de gang naar de rechter voorkomen.

Bij tijdige betaling zal ik op donderdagochtend het hele verhaal, inclusief de reeds voorheen gevoerde correspondentie over deze affaire met de firma KPN, gereed maken voor publicatie op het internet. Indien deze werkzaamheden volgens plan verlopen zal de publicatie zelf dan op donderdagmiddag plaatsvinden, zodat u dan alsnog in de gelegenheid bent op basis daarvan te oordelen of u verdere stappen wenst te ondernemen.

Bij verzuim zal ik er eveneens voor zorgdragen dat de hele affaire via het Internet publiekelijk wordt gemaakt, maar dan zal ik daarvoor de schaarse vrije tijd benutten die ik nog heb en dan kan het nog wel even duren voordat ik zover ben. In dat geval ga ik er dus vanuit dat we elkaar voor de rechter gaan treffen en ik zal van mijn kant daarvoor de voorbereidingen in de hal zetten (wij hebben geen gang).

Tot slot nog een gratis indringend advies: Benader uw sl8offers eens wat klantvriendelijker en ga er niet a priori vanuit dat u met oplichters en bedriegers te maken heeft. Dat kan een boel ergernis met alle gevolgen vandien voorkomen. Als klant van de KPN zou u moeten weten dat deze organisatie haar interne administratie in het geheel niet op orde heeft en dus veel fouten genereert. Of interesseert dat u niet, omdat u er zo een lucratieve broodwinning aan heeft ?

ZOZ.

Ir. M.Schulte