U vraagt zich af of u de merkwaardige reacties moet uitzenden die het Palestina-comite de laatste tijd binnen krijgt.

Het antwoord luidt: Ja.

U mag de Nederlanders absoluut niet de mogelijkheid ontnemen om te laten zien dat zij nog vervelender zijn, dan dat je altijd al gedacht had.

De media zenden maar wat graag straat-interviews met arabieren uit, waaruit vervolgens wordt geconcludeerd dat het hier een bijzonder infantiel genus betreft. Alsof uit straat-interviews met polderboys een intellectueel hoogstaande supermens naar voren komt.

Neen, ga door, de ondersoort Kaaskop uit de familie der homoniden kan even vervelend zijn als alle overige exemplaren van deze irritante diersoort.

Overigens vermeld mijn paspoort eveneens een Nederlandse nationaliteit. In 37 jaar heb ik echter nog geen enkele aanleiding gezien daar trots op te mogen zijn.

M.Schulte