Een nieuw dier !

In het kielzog van de bisamrat, de komputor en de genetisch gemanipuleerde hamburger is een nieuwe diersoort erin geslaagd de grote plas over te steken. Het is de letselschadeworm, een familielid van de houtworm, die er een soortgelijke levensstijl op nahoudt. Waar de houtworm zich ophoudt in een houten kast, richt de letselschadeworm zich specifiek op de staatskast. Hier probeert hij zich met zijn sterke blaaskaken een weg te banen naar de staatskas, waarop nu nog een ander dier zijn gat zit te warmen.

De letselschadeworm meent dat er altijd een schuldige en verantwoordelijke aan te wijzen valt voor de pech die een worm overkomt. Bij ontstentenis van een voldoende draagkrachtig opperwezen probeert hij verhaal te halen bij de overheid en daar is het altijd prijs: ofwel ze heeft verzuimd adequate regelgeving te fabriceren, danwel heeft ze verzuimd deze afdoende te controleren. Uw huis overstroomd? Had de overheid er ofwel voor moeten zorgen dat dit niet mogelijk was geweest, ofwel u moeten verbieden te wonen waar u nu woont. Een jumbo op uw dak?: Had de overheid de aanvliegroutes maar moeten veranderen en daarop controleren. Een ongeluk veroorzaakt omdat u te hard reed? Had de overheid maar zodanige maatregelen moeten treffen dat u niet te hard kòn rijden. De overheid is een dankbaar jachtterrein voor de letselschadeworm. De ontwrichting die hij teweeg brengt is groter dan men in eerste instantie zou vermoeden. Waar men tot voor kort nog bezig was met het maken en uitvoeren van beleid, is men nu druk met het bepalen van de juridische aansprakelijkheden en posities. Het gevolg van het langzaam werkende gif dat de worm in zijn slachtoffer spuit is dat deze op den duur geheel verlamd raakt en tot niets meer komt. Zij valt dan definitief ten prooi aan de krachten die het op haar gemunt hebben.

Het wordt dus tijd voor nog een nieuw dier, voordat het te laat is. In afgelegen delen van Oetlullistan leeft de letselschadewormeter. Een aan de miereneter verwant dier dat met zijn lange snuit in staat is letselschadewormen uit de diepste krochten van het overheidsapparaat te zuigen. Volgende week vertrekt een expeditie onder leiding van de bekende misantroop Dekkers in de hoop een mannetje en een vrouwtje te kunnen verwerven waarmee een uitgebreid fokprogramma zal worden opgezet. Ter financiering van deze expeditie zal een aanzienlijke verhoging van de belastingen onvermijdelijk zijn.

Ik moet hier eindigen. Er valt een blauwe enveloppe op mijn deurmat. Even kijken wat het dier op de staatskas te melden heeft.

Max Schulte