Maarssenbroek, 16 mei 1998

Ge8e Dames en Heren van de Gegoede Gemeente Maarssen,

Recent mocht ik van uw thesaurier Geytenbeek een missive ontvangen waarin hij mij op indringende wijze mededeelde dat hij op den 21sten april nog niet de penningen had ontvangen die hij uiterlijk den 30sten april had gehoopt te kunnen begroeten. Het bevreemdt mij dat uw personeel overspannen dreigt te geraken bij het naderen van een termijnvervaldatum. Als deze spanning den heer Geytenbreyer teveel wordt is het wellicht tijd een aangepaste functie voor hem te zoeken. Er zijn binnen de gemeente Maarssen nog talloze goede werken te verrichten en ik ben zo vrij u vast enkele suggesties aan de hand te doen.

Wat dacht u bijvoorbeeld van de positie van 'groenbakleger-op-4-mei'. Mijn buurman en ik waren weer eens flink in onze tuinen aan het snoeien geweest op zondag den 3e mei en hadden onze volle groenbakken vol verwachting op de daartoe bestemde stoeptegel geparkeerd. (Terzijde moet ik u er nog even op opmerkzaam maken dat een goed geparkeerde groenbak de stoeptegel met groenbakpictogram geheel aan het zicht onttrekt zodat men tot diep in de nacht mensen kan tegenkomen die vertwijfeld proberen de juiste parkeerplaats voor hun groenbak te vinden. Reeds enkele malen hebben wij buurtgenoten in uiterste staat van verwarring in een herstellingsoord moeten laten opnemen.). Maar terzake de groenbakleging van 4 mei hebben mijn buurman en ikzelve verbijsterd moeten constateren dat de geplande twee minuten dodenherdenking door uw personeel wel nogal ruim genomen werd: zo'n 24 uur om precies te zijn. Een treurige zaak, waar voor een plichtsgetrouw man als de heer Geytenbal fraai werk te doen staat. En als hij dan toch zijn ijver betaamt op deze mooie dag van 4 mei, geeft u hem dan ook even de opdracht om het tennispark van de firma LTCM in de Bloom- of Boemstede (ik ben de juiste locatieaanduiding even kwijt) te openen. Dat zou vooral in goede aarde vallen bij mijn tennispartner die traditiegetrouw als iedere maandag was overgekomen uit Amsterdam om de afgelopen weekstress er weer even uit te meppen. Helaas bleek het tennispark gesloten en uit navraag bleek deze ommisie in zijn geheel te kunnen worden toegerekend aan de gemeente Maarssen, waar men kennelijk dusdanig vermoeid was geraakt van het dodenherdenken dat het openen van een tennisparkje, alwaar wélwerkende burgers hun ontspanning hopen te vinden, niet meer viel op te brengen.

Zoals u ongetwijfeld weet ben ik een groot bewonderaar van het subspecies ambtenaar uit het genus zoogdier en ik spring voor hen al jaren op de bres tijdens verjaarspartijtjes als hen weer eens volkomen ten onrechte allerlei onvoeg wordt toegerekend. Maar tijdens de traditionele 2 minuten stilte op 4 mei jongstleden werd het mij toch bijna teveel. De recent opgelopen groenbakhernia verhinderde mij de gepaste aandacht op te brengen voor de ons ruim 50 jaar geleden ontvallenen en in plaats daarvan voelde ik de aanvechting WOII nog eens dunnetjes over te doen, te beginnen met het ausradieren van enkele cohorten gemeentelijke Dorknopers en zelfkazende Geytenkeutels.

Dankzij een decente dosis zelfgeteelde zolderwiet gingen de opgekropte spanningen als rook op in het kosmisch al en herstelde zich het evenwicht in mijn karma. Of woorden van gelijke strekking. De rode vlekken in mijn nek waren de daaropvolgende woensdag 6 mei reeds dusdanig verwelkt dat ik mij weer op straat durfde begeven in de verwachting om in een of andere noodvoorziening in de Fazantenkamp mijn stem te gaan uitbrengen. Tot mijn afgrijzen bleek de uitgang van mijn doorzonwoning versperd door een onafzienbare rij lieden, die mij deed vrezen dat er een gratis uitdeling van gaarkeukenvoedsel was georganiseerd. Navraag bij een der getroffenen leerde me evenwel dat men de beurt stond af te wachten om op het knopje van de enige stemkompjoeter te mogen drukken. Van een vorige gelegenheid herrinner ik mij dat er nog 3 stemhokjes beschikbaar waren gesteld voor het loeiende stemvee, maar nu schijnt een ambtenaar uit zijn avondcursus kompjoeteren te hebben begrepen dat 1 stemkompjoeter net zo snel is als 3 stemhokjes. Misschien mag deze persoon als zeer ondergeschikte mee op missie met genoemde Geytenkruier. Ikzelve heb me die avond terstond omgekeerd en ben de deur van mijn huis sindsdien niet meer uitgekomen.

Wel heb ik de dienstdoende huisarts verzocht mij eens aan een grondig onderzoek te komen onderwerpen. Hij heeft gelukkig geen zorgwekkende afwijkingen gevonden en voorspelt mij een gerede kans het volgende millenium te halen, vermits ik in een andere gemeente ga wonen.

Max Schulte

PS Gaarne zou ik in het vervolg per email eens per week de gemeenteberichten mogen ontvangen, zodat ik zou kunnen weten waneer uw ambtenaren weer eens doden gaan herdenken e.d.