Enschede, 21 mei 2000

Sinjeur,

Toen wij op zaterdagmiddag 13 mei om ongeveer kwart voor drie, na een lange en afmattende rit, plaatsnamen op het terras van uw nering aan het Plein der Sterren, konden wij niet bevroeden welk een merkwaardige behandeling ons zou toevallen. Wij bestelden bij een sjarmante dame een kop koffie, die niet leverbaar bleek, omdat u de bar gesloten hield. Geen nood, dan maar een ijsje was ons devies en een dienaangaande bestelling werd ons prompt gebracht. Na consumptie bleek de koffie weer leverbaar en daar hebben we nog even gebruik van gemaakt. Alvorens de doorreis te aanvaarden wilde mijn vrouw op een enigszins afgeschermde hoek van uw terras ons kind verluieren en koud had zij daarmee aangevangen of u stoomde als een briesend nijlpaard uw toko uit en ging te keer dat het een lust was. Het enige dat wij verstonden was zoiets als "geen respect voor het huis". Enigszins overdonderd liet mijn vrouw uw onbetamelijk optreden over zich heen gaan en werd door de sjarmante dame in wie wij uw ega vermoedden, naar een toilet verwezen. Aldaar heeft zij de plasluier van onze dochter verschoond, onderwijl pogend niet onpasselijk te worden van de smerigheid van uw scheitpaleis.

Hoe komt het toch, heer uitbater, dat u zich tot zulk onbeschoft gedrag liet verleiden? Was de gal u in de kloten gezakt wellicht ? Uw beklag over gebrek aan respect voor uw derderangs etablissement, duidde op weinig respect voor uw eersterangs gasten. Het ijs was goed, de koffie uitstekend , uw vermoedelijke eega vriendelijk en sjarmant, maar uzelf gelijk een ziedende zultkop.

En als zultkop zal het u tot zover vermoedelijk ook allemaal worst zijn. Het geval wil echter dat mijn vrouw en ik op reis waren voor de 'Vereniging ter Keuring van Franse Horeca-Gelegenheden en Verleden'. Wij testen jaarlijks in uw fraaie land een keur van hotels, restaurants, bars en wat dies meer zij, en publiceren de resultaten in een fraai naslagwerk onder de titel: "Compendium van Afraders in Frankrijk". Verluchtigd met vele fotoos. Het revolutionaire karakter van onze gids zit er niet in dat wij bepaalde zaken aanraden, maar dat we alleen de namen van die gelegenheden publiceren, die we de lezer ten stelligste afraden. Uw nering was de enige in Nogent-le-roi, die in de categorie 'respectloos en onbeschoft' een drietal sterren (het maximum) wist te scoren. Voorwaar zeer toepasselijk aan het Plein der Sterren. De ster van uw ongemanierdheid straalt in de editie van het volgende jaar 2001 dan ook helder, onder de naam van uw vestigingsplaats. Dit is de reden dat we ook de burgervader van uw dorp een kopie van dit schrijven doen toekomen.

Velen beschouwen een vermelding in onze gids als ludieke reclame voor hun zaak. Daarom willen wij u in de gelegenheid stellen reeds vooraf een 100-tal exemplaren tegen de intekenprijs van slechts 24,95 Euro, over te maken op ommezijdig gironummer. U moet er wel snel bij zijn, want de actie loopt slechts tot Sint-Juttemis en geen dag langer. We hopen uw order binnen zeer kort te mogen begroeten en leggen alvast een stapeltje voor u ter zijde.

Met vriendelijke groeten,

 

Ds.Ir.M.W.Schulte BTW

Hoofd Inspecteur Culinaire Zaken, Ridder in de Orde van de Alabasten Deurknop, persoonlijk met de betreffende versierselen behangen door zijne Koninklijke Hoogheid Ammanhoela IV, Vorst van Neutel tot Dreuzel en via Wamel weer vlot op hoes an.

 

PS Nog veel vertaalplezier en dito onkosten toegewenst.