Maarssen, 30 november 1997

T.a.v. de heer Klantenservice

Betreft: teruggave kosten.

Donderdag 27 november moest ik om 9.30 in Hoorn zijn en derhalve vertrok ik om 8 uur vanaf station Vleuten om in Utrecht over te stappen op de trein naar Amsterdam. Deze kwam evenwel 5 minuten te laat met als gevolg dat ik in Amsterdam de aansluiting van 8.49 naar Hoorn niet meer kon halen. De volgende trein vertrok om 9.19. Aangezien ik een kortings-kaart heb bedacht ik dat ik voor het resterende deel wel daarvan gebruik kon maken aangezien ik nu na 9 uur vertrok. Tevens leek het me niet langer nodig om 1e klas te reizen en wilde ik dus mijn kaartje voor het resttraject Amsterdam-Hoorn omzetten van 1e klas zonder korting naar 2e klas met korting. De lokettiste weigerde evenwel dit verzoek in behandeling te nemen omdat ik de controleur van de trein Utrecht-Amsterdam niet had laten aantekenen dat deze trein vertraagd was geweest. Ik moest maar een formulier invullen en aan u op sturen. Nu weet ik niet eens meer of de controleur wel langs is geweest en omdat ik geen ervaren treinreiziger ben wist ik ook niet dat je in vertraagde treinen altijd aan de controleur moet vragen daarvan aantekening te maken op het getoonde kaartje. Ik heb overigens tijdens het vervolg van de reis op het traject Amsterdam - Hoorn de controleuse inderdaad laten aantekenen dat de trein na 9 uur vertrok en dat ik 2e klas reisde. Omdat ik nu evenwel een half uur te laat in Hoorn aankwam heb ik daar een half uur omzet gemist en omdat uw lokettiste weigerde mijn verzoek snel af te handelen ben ik nu nog eens een half uur kwijt met het opstellen van deze brief en allerlei schriftelijke uitleg daarbij. Het totale kosten plaatje komt nu neer op het volgende:

Met het omzetten van een kaartje over het traject Amsterdam Hoorn van 1e klas zonder reductie (fl.19,25) naar 2e klas met reductie (fl.7,50) minus meerprijs 1e klas voor het traject Vleuten Amsterdam CS (fl.5,00) levert mij een voordeel op van fl.6,75. In Hoorn heb ik een half uur omzet gemist omdat uw trein niet op tijd reed, hetgeen bij een uurtarief van slechts fl.130,00 een schade van fl.65,00 oplevert en de tijd die ik nu nog moet besteden aan het schrijven van dit epistel bedraagt een half uur tegen weekend-tarief (fl.150,00), dus fl.75,00.

Opgeteld betekent dit dat ik nog fl.146,75 van u tegoed heb en ik verzoek u derhalve dit bedrag binnen 14 dagen over te maken op mijn giro 2410010, ten name van ondergetekende. Ik hoop dat we deze kwestie soepel kunnen oplossen en dat hier geen advocaten aan te pas behoeven te komen.

mvg: Ir. Max Schulte