10 juli 1993,

In het schrijven van de heer Kouwenhoven herken ik zijn frustatie als één van de 'undocumented features' van de club. In aanvulling daarop wil ondergetekende bij deze ook een ei kwijt, in de vorm van een dringend beroep aan degenen die niet vanuit de opvoeding een zekere dosis fatsoen hebben meegekregen.

Er is een abjecte regel in het afhang-reglement, dat men mag 'bijhangen' op een baan die door slechts twee mensen wordt bespeeld. Dit komt er op neer dat men mijn plezier komt vergallen en het zuur mij weer parten gaat spelen. Als ik de behoefte gevoel om met u samen te spelen, dan nodig ik u daartoe wel uit. Ik stel het echter bepaald niet op prijs dat u zich aan mij opdringt en doe daarom bij deze een vriendelijk doch dringend beroep op u om dat na te laten. Het wordt er heus niet gezelliger op als er naast gaat hangen.

Met vriendelijke dank,

Max Schulte