betreft een kakkineuze voltreffer

Enschede, 7 mei 2003

Ge8e Burgervader (m/v),

Het zal begin dit jaar geweest zijn dat wij in uw schone stad op zoek waren naar een gelegenheid voor het nuttigen van een eenvoudig doch voedzaam maal. Aangezien onze gedachten uitgingen naar een pizzeria en onze speurende ogen een dergelijk etablissement niet vermochten te ontdekken, deed ik navraag bij een voorbijganger in wie ik een echte Zutpherd hoopte te treffen. Het geluk bleek aan mijn zijde toen de gedistingeerde heer mij de kortste weg naar een kindvriendelijke pizzatent begon uit te leggen. Helaas ervoer ik op hetzelfde moment dat mijn linkerbeen een zekere snelheid begon te ontwikkelen in een richting die niet door mij werd bepaald. En terwijl ik mijn best deed de uitleg van de vriendelijke heer zo goed en beleefd mogelijk aan te horen, vatte in mijn bewustzijn het besef post dat mijn linkerschoen innig omhelsd werd door de productie van één van die viervoeters, die in dit land bijkans de status van heilig hebben toegemeten gekregen.

Aan de kleur en consistentie van de smurrie te oordelen was de producent van de vlaai, die inmiddels minstens een halve meter over het trottoir lag uitgesmeerd, niet in goeden doen geweest. Een lichte aanval van buikgriep wellicht. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen en u gelooft het isschien niet, maar dit is nog steeds mogelijk. De schoenen die ik die dag droeg (Mephisto) waren voorzien van diepe groeven, waar de derrie zich hardnekkig in heeft vastgebeten. Aangezien ik de betreffende schoenen sinds deze gebeurtenis niet meer heb gedragen, beschik ik nog over het originele bewijsmateriaal.

Mijn weerzin tegen het pulken van verkoekte poep uit de groeven onder mijn zolen is dermate groot dat ik mij er tot op heden niet toe heb kunnen zetten. Ik heb nu besloten om het reinigen uit te besteden en daarom vernam ik van u gaarne het adres van een functionaris binnen de gemeente Zutphen die is belast met het schonen van door uitwerpselen getroffen schoeisel. Ik zal hem/haar de betreffende schoen volgaarne toesturen in de hoop deze in gereinigde staat retour te mogen ontvangen. U begrijpt dat ik de kosten van deze operatie gaarne aan de gemeente Zutphen overlaat.

In afwachting van het betreffende adres, teken ik met de meeste hoogachting:

M.W. Schulte