Maarssen, 9 januari 1995

Ge8e redactie,

Misschien wilt u eens aandacht besteden aan het volgende. Enkele jaren geleden kocht ik een Tandon Notebook NB/386SX, 16 Mhz, 2Mb. Over dit apparaat niets dan lof, maar helaas zijn in de tussenliggende jaren zowel de leverancier als de fabrikant bankroet gegaan. Enige tijd geleden werd ik evenwel verblijd met een schrijven van de I.S.O.-service-groep uit Zaandam, die mij blijde wist te melden, dat zij de service van Tandon-apparaten voor haar rekening kon nemen. Kort geleden deed zich bij mij de behoefte gevoelen om het geheugen van de Notebook uit te breiden naar 4 Mb. Derhalve de I.S.O.-service-groep te Zaandam gebeld. Daar blaast men de beller eerst enige irritante muzak in de oren, alvorens de hoorn op te nemen. Maar dan gebeurt het:

- Heeft u een service-kontrakt ?

- Pardon ??

- Nou of u een service-kontrakt heeft ?

- Mevrouw, ik wil geen service. Ik wil alleen weten of uw firma het geheugen van mijn notebook kan uitbreiden ?

- Maar, dan wilt u ongetwijfeld nog meer vragen stellen en dan heeft u toch een service-kontrakt nodig.

- Mevrouw, als ik bij de groenteman vraag hoeveel de eigenheimers doen deze week, dan hoef ik bij hem geen service-kontrakt af te sluiten.

- Meneer, we willen de vraag wel beantwoorden, maar alleen op basis van een eenmalige service-overeenkomst. Dat kost u vijfenveertig gulden.

Mijn respons is hier niet voor herhaling vatbaar. Ik acht het ongelooflijk dat er nog steeds van dit soort cowboy-firma's actief zijn in deze branche. Dus een aanrader voor de bezitters van Tandon-aparatuur: stap over op een ander merk en hoop dat u nooit door de I.S.O.-servicegroep te Zaandam geserviced behoeft te worden.

M.Schulte