Enschede, den 14den april

Den Nederlandschen Taal

Boven het lokale dagblad staat vermeld 'Twentsche Courant' hetgeen de vraag doet rijzen of dit vroeger werd uitgesproken als 'Twentsge Koerant' of als 'Twentse Krant'. Een representatieve steekproef onder honderdjarigen en ouder wees uit dat de laatste uitspraak gangbaar was. Kennelijk heeft diep in de vorige eeuw een pragmatische spellingscommissie geadviseerd om letters die niet werden uitgesproken ook niet meer te schrijven. Het advies werd opgevolgd en zo was het goed. Des te onbegrijpelijker dat een spellingscommissie van recenter datum heeft geadviseerd om in bepaalde woorden weer een letter te frotten die nooit wordt uitgesproken. En daar dan ook nog weer eens uitzonderingen op toe te staan. Een ernstige ommissie van de commissie. Zorgwekkender is dat dit advies wordt opgevolgd door onderwijzend Nederland, aangestuurd door een ministerie dat niet eens het verschil weet tussen 'Voorbereidend Middelbaar' en 'Middelbaar Voorbereidend'. Maar ja, wat is nu ook een minister. Het woord zegt het al; geen maxifiguur in elk geval.

Onderwijzers en leraren van Nederland: U zijt slapjanussen dat u zich de spelling laat voorschrijven door commissies vol warhoofden. Toon ruggegraat en negeer den tussenn.

Max Schulte