betreft dreigement

 

cc Dr. W.Vermeend

 

Maarssen, 21 october 1996

 

Kortgeleden overkwam het mij voor het eerst in 10 jaren, dat de door mij verschuldigde omzetbelasting een 5-tal dagen te laat door u werd ontvangen.

U heeft gemeend mij daarop een dreigbrief te moeten sturen waarin u mij maant me de rest van mijn leven keurig te gedragen, want anders gaat er iets voor mij zwaaien. Vindt u dat een zorgvuldige manier van omgang met burgers? Heeft uw lieve moeder u geleerd om uw medeburgers op deze onpasselijke toon aan te spreken? Is haar poging u op te voeden niet toereikend geweest om u enig fatsoen bij te brengen? Dat is nu jammer, want ik zou u deze brief gaarne ondertekend en wel doen toekomen, maar uw toonzetting doet al het ergste vermoeden, dus ik ga niet het risico nemen dat u mij eens even fijntjes op uw korrel gaat nemen.

Daarom gaarne wat meer respect van uw toko voor de mensen die uw salaris opbrengen. Ik heb de Rijksluchtvaartdienst al geadviseerd om de aanvliegroute voor Schiphol recht over uw kantoor te leiden en daartoe zijn zij zeer genegen. Alleen excuses van uw kant kunnen deze stap wellicht nog terug doen draaien. Maar ik beloof nix.

Een bevreesd burger.